Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Μάθημα: Ζωγραφική 3, 5 (προπτυχιακό)

 

 ΜΑΘΗΜΑ : ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΙΙ, V  (Προπτυχιακό)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καθηγητές:

Ξ.  Μπήτσικας    

Ι. Μπίτου


 


Στο εργαστήριο ο φοιτητής διδάσκεται τα σχετικά με την έννοια και την πρακτική της τέχνης. Το εργαστήριο του πέρα από τις τεχνικές γνώσεις του διαμορφώνει θέσεις και αντιλήψεις για την τέχνη, με στόχο την σφαιρική κατανόηση του πολύπλευρου και πολύπλοκου αυτού πεδίου.  Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική, θεωρία και υλοποίηση εργασιών εικαστικού και θεωρητικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου γίνονται διαλέξεις πάνω στα ζητούμενα θέματα και  παρουσιάσεις/αναλύσεις έργων καλλιτεχνών.
Επίσης το μάθημα ανοίγεται στη χρήση των  νέων μέσων και της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με παραδοσιακές εικαστικές πρακτικές, καθώς και νέων μεθόδων προσέγγισης και επεξεργασίας της πληροφορίας και της φόρμας. Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα μέσα μεταλλάσσουν την παραδοσιακή υπόσταση και υπόβαθρο της εικόνας και εξελίσσουν τη σχέση θεατή-έργου ανοίγοντας νέες οπτικές και νέους δρόμους επικοινωνίας.

Στόχοι:
Το εργαστήριο επιδιώκει να συμβάλλει ερευνητικά στη διαμόρφωση μιας διευρυμένης εικαστικής πρακτικής και στη προώθηση ενός διαλόγου ανάμεσα στις παραδοσιακές μορφές τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική) και τις σύγχρονες εικαστικές αναζητήσεις όπως διαμορφώνονται μέσα από τη ευρύτητα και ποικιλία των εκφραστικών μέσων. 
Ιδιαίτερη  έμφαση δίνεται στην αντίληψη και κατανόηση του πλαστικού λεξιλογίου, στην εξοικείωση με τα εκφραστικά μέσα, στη μεθοδολογία και ανάπτυξη του θέματος, στην έρευνα και τη συλλογή σχετικού υλικού όπως και στην τεκμηρίωση της δημιουργικής διαδικασίας, και στη διαμόρφωση του προσωπικού ύφους.

Λέξεις–κλειδιά: αναπαράσταση, καθρέφτης, διαφάνεια, αντανάκλαση, διάδραση, εγκατάσταση, νέα μέσα και τεχνολογίες, θεατής 
Keywords :  representation, mirror, transparency, reflexion, interaction, installation, new media, spectator

 

Θέματα:

·          Σχέδιο - Χρώμα - Σύνθεση
·         Μελέτες από φυσικό και μη φυσικό πρότυπο
·         Σύγχρονες  μορφές τέχνης

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει στο εργαστήριο εικαστικό έργο που απαρτίζεται από :

Α)  Σπουδές εκ του φυσικού: συνθέσεις εργαστηρίου και ελεύθερα θέματα

και

Β)   

1.       project:  «πέρασμα» -  παράδοση 1η Νοεμβρίου 

2.       project:  Διαφάνεια - παράδοση 20 Νοεμβρίου

3.       project:  από τις 2 στις 3 διαστάσεις- παράδοση στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου

      4.       project:   «φόβος» - παράδοση 23 Μαίου
5.       project: «καταφύγιο» - παράδοση στο τέλος εαρινού εξαμήνου

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: έκθεση έργων / αξιολόγηση -  τέλος εξαμήνου          

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: οι διαλέξεις γίνονται από τις 11.00 -12.00 ημέρα Παρασκευή , στο χώρο του εργαστηρίου Ζωγραφικής

χειμερινό εξάμηνο

·          Η έννοια του περάσματος (12-10-2012- Ξ.Μπήτσικας)

·          "Οι εικαστικές τέχνες ως σχηματοποιητικός μηχανισμός"  (19-10-2012- Ξ.Μπήτσικας)

·         "Ο ρόλος της διαφάνειας στην αντίληψη του χώρου"  (26-10-2012- Ξ.Μπήτσικας)

·          "Αστικές οθόνες"  (02-11-2012_ Ι. Μπίτου)

.           Ψηφιακοί κόσμοι "in limbo" (16-11-2-12_Π. Μάντζου)

Εαρινό εξάμηνο 

.                     William Kentridge_ “Refuse the hour", χωροχρόνος και μαύρες τρύπες (22-03-2013 - Ξ.Μπήτσικας)

.                   «Καταφύγιο»  (28-03-2013-Ξ.Μπήτσικας)

.                     Αστικές οθόνες- ψηφιακά έργα στο δημόσιο χώρο - Ι. Μπίτου (12.4.2013)

.                    “Appropriation”  (12-4-2013- Ίρις Γιωτάκη)

.                     “Bill Viola”, (19-04-2013-Μάνος Κατσάρης) 

.                      "Grandes maestros de la pintura Española Contemporánea". (16-5-2013_ Fernando  Picornell Cantero, καθηγ. Καλών Τεχνών Murcia, Spain ) 

.            Εγκαταστάσεις» (16-5-2013_Μάριος Σπηλιόπουλος, καθηγ. ΑΣΚΤ Αθήνας)

·           

·          Ανάλυση στυλ / ύφους καλλιτεχνών


 


2 σχόλια:

  1. Σχετικά με τη διάλεξη: "Η έννοια του περάσματος" (12-10-2012)
    Στις εγκαταστάσεις του Graham “Public Space /Two Audiences” (1976) και Present Continuous Past(s) (1974) η επιδερμίδα-επιφάνεια επαφής των διαφορετικών χωρικών συνθηκών αντικαθίσταται από την κρυσταλλική διαφάνεια. Η ποιότητα του ορίου που διαμορφώνει την συγκεκριμένη κατηγορία αφορά στην αντανάκλαση και ολοκλήρωση του χώρου για τον οποίο αποτελεί όριο. Το μεταβλητό και καθοριστικό για το έργο όριο εξελίσσεται μέσα από την ιδέα της διαφάνειας του ορίου και της αδιαφάνειας του όταν το κρύσταλλο μετατρέπεται σε καθρέφτη. Μια επιφάνεια, έλασμα, που αναπαράγει τις εικόνες και κατά κάποιο τρόπο τις περιέχει και τις απορροφά. Ο καθρέφτης αποτελεί ένα ιδανικό όριο-εργαλείο για να αποκτήσει ο θεατής την διπλή ταυτότητα του υποκείμενου και αντικείμενου ενώ ταυτόχρονα επανατοποθετείται τόσο απέναντι στο ίδιο του το βλέμμα όσο και σ’ εκείνο των άλλων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο καθρέφτης μας κάνει να ενσωματωνόμαστε στην σκηνή, μας απορροφά, αλλά πίσω από την επιφάνεια δεν υπάρχει τίποτε, μόνο μια αντανάκλαση που μας επιστρέφει συγχωνευμένους-αναμεμειγμένους με τους άλλους. Ο διπλασιασμός, ο πολλα-πλασιασμός και η εξαΰλωση του υποκειμένου στην σχέση του με την επιφάνεια επαφής, συνιστούν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο παρατηρητής κατοικεί και δημιουργεί το χώρο του έργου, γίνεται μέρος του έργου τέχνης και το έργο διαστέλλεται καταλαμβάνοντας όλο το ενδιάμεσο πεδίο μεταξύ παρατηρητή και αναπαράστασης. Παράλληλα ο θεατής, αυτός που παρατηρεί, είναι αυτός που παρατηρείται, αυτός που διατρέχει και ... διατρέχεται.

    ΑπάντησηΔιαγραφή